הזמנת לוקר

המחשת פתיחת מנעול

 • |  0
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |  5
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 10
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 15
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 20
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 25
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 30
 • |
 • |
 • |
 • |
 • | 35
 • |
 • |
 • |
 • |

*שים לב, טעות נפוצה! במידה והמספרים בקוד סמוכים אחד לשני, לדוגמה 22-20-30 , יש לשים לב שכדי להגיע למספר 20 בפעם השנייה, יש לסובב רק סיבוב אחד מלא מאחר והספרה 20 קרובה לספרה 22 ותנועה קטנה של החוגה כבר חלפה על הספרה 20.