הזמנת לוקר
לוקרים במאות בתי ספר ברחבי הארץ
בחירת לוקר אישי במערכת ממוחשבת
שירות לקוחות טלפוני או מנציג בבית הספר

רוצים לוקר ליד הכיתה?

משאירים את הדברים הכבדים בבית הספר ונמנעים מסחיבת משאות כבדים בילקוט
הזמנת לוקר